Da li ako sam uplatila ispit jer polazem 4. put, ako ne izađem i upatim onih 300 din. sl put ipet placam 1500?

You are here: